top of page

Tagalog

Introduksiyon Sa Apologetics

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Relihiyon Sa Mundo At Mga Kulto

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Pagsasaliksik Sa Bagong Tipan

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Exploring the Old Testament

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Prinsipyong Pagbibigay Kahulugan Sa Biblia

SGC Blue.jpg

I-download

Ang Buhay At Ministeryo Ni Hesus

SGC Blue.jpg

I-download

Pamumuno Sa Ministeryo

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Prinsipyo Ng Komunikasyon

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Pagsasaliksik Sa Kasaysayan Ng Iglesya 1

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Pagsasaliksik Sa Kasaysayan Ng Iglesya 2

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Mga Paniniwalang Kristiyano

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

I-download

Mga Taga-Roma

SGC Blue.jpg

I-download

Doctrine and Practice of the Church

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Doktrina At Pagsasabuhay Ng Isang Buhay Na Banal

SGC Blue.jpg

I-download

Biblikal na Pag-Eebanghelyo at Pagdidisipulo

SGC Blue.jpg

I-download

Cultivate Discipleship Lessons

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Spiritual Formation

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Daily Prayer Guide

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Praktikal Na Pamumuhay Kristiyano

SGC Blue.jpg

I-download

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

SGC Blue.jpg

Eschatology

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Introduction to Christian Worship

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Mga Sagot sa Mga Tanong sa Pagsusulit

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

A Practical Guide for Using SGC Curriculum

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

Local Institute Handbook

SGC Blue.jpg

Hindi magagamit

bottom of page