Pagsasaliksik sa Bagong Tipan

$0.00

Clear
Category:

Description

Talaan ng nilalaman

 1. Ang Mundo ng Bagong Tipan
 2. Ang Synoptic  na mga Ebanghelyo: Ang Buhay ni Kristo
 3. Juan: Ang Ebanghelyo ng Paniniwala
 4. Ang Aklat ng Mga Gawa at ang Unang Iglesya
 5. Aklat ng Roma: Ang Katuwiran ng Diyos
 6. Corinto at Galacia: Mga Liham sa Naguguluhang mga Iglesya
 7. Efeso, Filipos, Colosas, at Filemon: Mga Liham Mula sa Bilangguan
 8. 1 at 2 Tesalonica: Ang Pagbabalik ni  Kristo
 9. Timoteo at  Tito: Mga Liham sa Mga Pastor
 10. Hebreo at Santiago: Pangkalahatang mga Liham, Unang Bahagi
 11. Pedro, Juan, at Judas: Pangkalahatang mga Liham, Ikalawang Bahagi
 12. Pahayag: Si Hesus ay Panginoon
 13. Mga Usapin sa Bagong Tipan sa Iglesya Ngayon

Downloads

Additional information

Weight 1.66 lbs
Dimensions 11 × 8.5 × .54 in
Language

Tagalog, English

Format

eBook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pagsasaliksik sa Bagong Tipan”
Translate »